4 trường hợp không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế

Bộ Luật Dân sự năm 2015 có quy định, di sản của người đã mất sẽ được chia theo di chúc hoặc theo pháp luật trong trường hợp di chúc không hợp lệ hoặc không có di chúc để lại. Tuy nhiên, dù chia theo cách nào thì 4 nhóm người sau đây đều nhận được một phần di sản, ngay cả khi không có tên trong di chúc.

di chuc thua ke 736d
Tuy không có tên trong di chúc nhưng nhiều trường hợp vẫn được nhận thừa kế.
(Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 644, Bộ Luật Dân sự, những nhóm đối tượng được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc nội dung của di chúc bao gồm:

Thứ nhất, con chưa thành niên của người để lại di sản: Độ tuổi thành niên này được xác định tại thời điểm người có di sản thừa kế mất (thời điểm mở thừa kế).

Thứ hai, mẹ/cha của người để lại di sản: Đây là cha, mẹ đẻ hoặc cha, mẹ nuôi của người để lại di sản; không tính cha, mẹ của chồng/vợ.

Thứ ba, chồng/vợ của người để lại di sản: Theo pháp luật về hôn nhân và gia đình, đây là chồng, vợ hợp pháp của người để lại di sản. 

Thứ tư, con thành niên mà chưa có khả năng lao động của người để lại di sản. Nhóm đối tượng này chưa được định nghĩa cụ thể trong Bộ Luật Dân sự. Vậy nhưng, Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP nêu rõ, một số trường hợp được xem là mất khả năng lao động như người bị thiệt hại không còn khả năng lao động vì bị liệt cột sống.

Theo đó, nếu thuộc các trường hợp nêu trên mà không có tên trong di chúc thì mỗi người sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của 1 người thừa kế theo pháp luật (trường hợp di sản được chia theo pháp luật). Mục đích của quy định này là để bảo vệ quyền lợi cho những người cùng huyết thống hoặc có quan hệ hôn nhân gần gũi, thân thiết với người để lại di sản. 

Đối với trường hợp ngoại lệ, nếu thuộc một trong số 4 nhóm đối tượng trên nhưng người đó vẫn không được nhận thừa kế do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản hoặc bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng, hành vi ngược đãi, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người để lại di sản… hoặc từ chối nhận di sản.

(Theo ThanhnienViet)

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2020/01/23/4-truong-hop-khong-co-ten-trong-di-chuc-van-duoc-huong-thua-ke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *