Bố tôi là thương binh, có được hỗ trợ tiền khi sửa chữa nhà ở?

Hỏi: Bố tôi là thương binh, liệu gia đình tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở (sửa hoặc xây mới) đối với người có công với cách mạng?

Qua tìm hiểu được biết, năm 2013 nhà nước có chính sách hỗ trợ về nhà ở với người có công với cách mạng. Gia đình người có công với cách mạng có thể đăng ký với UBND xã khi muốn xây mới nhà hoặc sửa nhà. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, gia đình tôi không có nhu cầu sửa chữa hoặc xây mới nhà ở. Thế nhưng, năm nay nhà bị nứt tường, bị dột khi trời mưa.

Ra UBND xã hỏi, bố tôi được trả lời rằng, do hết kinh phí nên huyện tạm dừng chính sách này. Tìm hiểu qua báo giới tôi được biết, Chính phủ hỗ trợ chính sách này trên toàn quốc đến hết năm 2019.

Xin cảm ơn!

(Phạm Toàn)

ho tro thuong binh tien sua nha 441b
Thương binh được hỗ trợ từ 20-40 triệu đồng khi sửa nhà hoặc xây mới nhà.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Luật sư tư vấn:

Điều 2, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định, điều kiện để người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở như sau:

Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bởi cơ quan có thẩm quyền;

Hộ đang ở nhà bị hư hỏng nặng hoặc đang ở nhà tạm phải phá dỡ công trình để xây mới, phải sữa chữa tường, khung, thay mới mái nhà ở (bao gồm cả hộ trước đây đã được hỡ trợ theo các chính sách khác).

Tùy từng trường hợp nhà phải xây mới hoặc nhà hỏng, mức hỗ trợ dao động trong khoảng từ 20-40 triệu đồng.

Bố bạn là thương binh nên thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở với người có công với cách mạng. Cụ thể, nếu nhà bạn phải thay mới mái nhà, sửa chữa tường, khung thì mức hỗ trợ là 20 triệu đồng. Trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng, phải xây nhà mới, mức hỗ trợ là 40 triệu đồng.

Để được hỗ trợ về nhà ở theo chính sách trên, bố bạn phải nộp các loại giấy tờ sau tại bộ phận 1 cửa UBND cấp xã nơi gia đình bạn đang cư trú để được giải quyết đúng theo quy định hiện hành:

– Đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở theo mẫu phụ lục số 1, Thông tư 09/2013/TT-BXD;

– Đơn đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở theo phụ lục số 1, Thông tư số 98/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/7/2013 hướng dẫn về việc quản lý, thanh toán, cấp phát, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG;

– Những giấy tờ chứng minh bố bạn thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Quốc Bảo
(Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội)

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *