Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

Các nhà thiết kế thường bố trí đèn mắt trâu trên trần nhà; đèn ngủ có chao cân đối hai bên đầu giường hoặc giữa phòng. Những chiếc đèn này không chỉ thắp sáng mà còn ảnh hưởng đến tổng thể cả căn phòng.

085641 6 353903 1388973417 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

085708 9 720495 1388973417 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

085708 10 991658 1388973417 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

085708 11 103744 1388973418 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

085708 14 479117 1388973418 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

085708 16 727508 1388973418 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

085641 1 296253 1388973416 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

085641 2 576640 1388973416 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

085641 3 485898 1388973416 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

085641 4 347133 1388973417 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

085641 5 385868 1388973417 large Cách bố trí đèn đẹp mắt cho phòng ngủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *