Cách phân biệt sổ trắng, sổ đỏ và sổ hồng

Người dân dựa vào màu bìa cứng của từng loại sổ để gọi sổ hồng, sổ đỏ và sổ trắng. Bài viết dưới đây nêu rõ ý nghĩa của từng loại sổ cũng như các điểm khác biệt giữa 3 loại sổ này.

Loại sổ/Tiêu chí

Sổ trắng

Sổ đỏ

Sổ hồng

Bản chất

Là các loại giấy tờ như: Bằng khoán điền thổ, văn tự mua bán nhà ở…

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho khu vực ngoài đô thị (vùng nông thôn)

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị (nội thành, nội thị xã cũng như thị trấn)

Màu sắc

Trắng

Đỏ

Hồng

Căn cứ

cấp sổ

– Nghị định 02-CP

– Pháp lệnh nhà ở ngày 26/3/1991 của Hội đồng Nhà nước

– Nghị định số 64-CP

– Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC về hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Nghị định 60-CP

– Nghị định 88/2009/NĐ-CP về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Cơ quan ban hành mẫu sổ

Được UBND xã, phường, UBND huyện, thị xã xác nhận cấp cho chủ sở hữu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Xây dựng (đối với sổ hồng cũ), Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với sổ hồng mới)

Khu vực được cấp sổ

Cả nước

Ngoài đô thị

Cả nước

Loại đất được cấp sổ

Tất cả các loại đất

Đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối

Tất cả các loại đất

Thông tin

trên sổ

– Văn tự đoạn mại bất động sản, bằng khoán điền thổ

– Giấy phép mua bán nhà, giấy phép xây dựng

– Giấy chứng nhận/ quyết định của UBND cấp huyện công nhận quyền sở hữu nhà ở…

– Ghi nhận quyền sử dụng đất bao gồm: đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng…

– Khi có công trình xây dựng trên đất thì ghi nhận việc xây dựng công trình trên đất có thể là nhà ở.

– Ghi nhận quyền sở hữu đất ở bao gồm: số thửa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng.

– Ghi nhận quyền sở hữu nhà ở bao gồm: diện tích xây dựng, diện tích sử dụng chung, riêng, số tầng…

Thời hạn

Không có quy định

Có thể có quyền sở hữu vĩnh viễn

Có thời hạn nhất định, không vĩnh viễn

Giá trị

pháp lý

Cả 3 loại sổ đều có giá trị pháp lý như nhau. Vì theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp trước đây vẫn có giá trị pháp lý và chỉ đổi (không phải cấp lần đầu) sang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có yêu cầu (không bắt buộc).

Khoản 2, Điều 97, Luật Đất đai năm 2013 quy định, nếu người sử dụng đất được cấp sổ trắng trước thời điểm 10/12/2009 thì có thể yêu cầu chuyển đổi sang sổ hồng. Về thủ tục chuyển đổi sang sổ hồng, người sử dụng đất cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

– Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở;

– Giấy tờ về tạo lập nhà ở, đất ở;

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn sẽ nộp tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc UBND huyện hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT.

(Theo ThanhnienViet)

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/12/09/cach-phan-biet-so-trang-so-do-va-so-hong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *