Có thể khởi kiện khi mua đất nhiều năm nhưng không được cấp Giấy chứng nhận?

Hỏi: Tôi mua một lô đất dự án tại Bình Dương vào năm 2010. Tuy tôi và 10 người khác có lên văn phòng công ty yêu cầu cấp sổ, công ty cũng đã ký xác nhận sang năm sau sẽ ra sổ nhưng đến nay vẫn chưa có. Khi mang hồ sơ lên Sở TN&MT tỉnh Bình Dương hỏi mới biết đây là dự án “ma”.

Vậy xin hỏi luật sư, liệu chúng tôi có nên khởi kiện ra tòa vụ việc này? Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, chúng tôi nên làm gì? 

Chân thành cảm ơn!

(johny_tran1987@…)

so do 9278
Người mua đất có thể khởi kiện ra tòa án nơi có bất động sản khi mua phải dự án “ma”.

Trả lời:

Yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh được quy định tại Điều 12, Luật Kinh doanh bất động sản như sau: 

“1. Dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Dự án đầu tư bất động sản phải được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng.”

Trong khi đó, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất được nêu rõ tại Điều 39 luật này, cụ thể: 

“1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

2. Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

4. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.”

Theo những quy định nêu trên, bạn hoàn toàn có thể khởi kiện ra tòa án nơi có bất động sản để được giải quyết trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bạn cần lưu ý rằng, để đảm bảo chắc chắn về mặt pháp lý, khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người mua nên kiểm tra kỹ pháp lý của dự án và tham vấn ý kiến của luật sư.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *