Được giảm, miễn tiền sử dụng đất khi đã có sổ đỏ?

Hỏi: Gia đình tôi chuyển đổi 135,3m2 đất lúa thành đất ở hồi tháng 10/2014. Văn bản thông báo nộp tiền sử dụng đất của chi cục thuế huyện Văn Quan (Lạng Sơn) cho biết, diện tích tính tiền sử dụng đất là 135,3m2; diện tích nộp tiền sử dụng đất 135,3m2. Tổng tiền phải nộp là 236,775 triệu đồng (1,8 triệu đồng/m2).

Như vậy, theo cách tính trên thì gia đình tôi không được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP).

Vào tháng 12/2019, do đã hết hạn nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất nên gia đình tôi phải thanh toán số tiền 236,775 triệu đồng.

Trước đó, hồi tháng 8/2019 tôi có xuống Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký sử dụng đất huyện Văn Quan để hỏi về vấn đề này. Họ trả lời rằng, do lúc đó không biết được giảm tiền sử dụng đất theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nên đã làm thủ tục đóng 100% tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Vậy xin hỏi, liệu gia đình tôi có còn được giảm 50% tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất nữa hay không? Nếu được thì hồ sơ, thủ tục ra sao?

Trân trọng cảm ơn!

Trần Văn Thuận (Lạng Sơn)…

tien su dung dat 7e94
Khoản 1 và Khoản 6, Điều 10, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.

Trả lời:

Khoản 1, Khoản 6, Điều 10, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định”.

Điểm b, Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu rõ:

“2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường”.

Theo Phiếu chuyển thông tin địa chính nhằm xác định nghĩa vụ tài chính số 222/VPĐK của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Văn Quan ngày 8/12/2014 chuyển đến Chi cục Thuế, tên người sử dụng đất bà Hoàng Thị Lộc. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mẫu 04a/ĐK ngày 10/11/2014.

– Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND huyện Văn Quan quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Tờ khai Lệ phí trước bạ nhà, đất mẫu số 01/LPTB ngày 14/10/2014;

– Tờ khai tiền sử dụng đất mẫu số 01/TSDĐ ngày 14/10/2014;

– Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất ngày 12/8/2014;

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ngày 12/8/2014;

– Biên bản thẩm định hồ sơ đất đai xin đăng ký biến động ngày 18/8/2014;

– Trích lục bản đồ địa chính ngày 15/8/2014.

Hồ sơ không có văn bản đề nghị giảm, miễn tiền sử dụng đất.

Theo những quy định nêu trên, cá nhân và hộ gia đình thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được xem xét giảm, miễn tiền sử dụng đất 1 lần khi nộp hồ sơ xin giảm, miễn tiền sử dụng đất cùng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (quy định tại Khoản 6, Điều 10, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Điểm b, Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Các hộ gia đình không được xem xét giảm, miễn tiền sử dụng đất nếu đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất cùng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận. Thế nên, trường hợp của hộ gia đình ông Thuận sẽ không được xem xét giảm, miễn tiền sử dụng đất.

Chi cục Thuế khu vực IV

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *