Được miễn thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng cho đất chưa có sổ đỏ?

Hỏi: Bố mẹ tôi khai hoang 1 ha đất trồng cà phê song chưa làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Đất này nằm trong quy hoạch trồng cây cà phê.

Nay bố mẹ  viết giấy tay tặng cho tôi thửa đất nói trên. Tuy nhiên, giấy viết tay chỉ có chữ ký của cả gia đình tôi mà không có xác nhận của chính quyền địa phương. Vậy xin hỏi, tôi có được miễn lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân khi làm thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ? 

Trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Thị Thu Lan (Đắk Nông)

tang dat chua co so do 4fec
Người nhận tặng cho đất chưa có sổ đỏ không được miễn thuế thu nhập cá nhân.
(Ảnh minh họa)

Trả lời: 

1. Lệ phí trước bạ

Những trường hợp miễn lệ phí trước bạ được quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/10/2016: “4. Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối”.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp bạn làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với đất trồng cây cà phê (đất sản xuất nông nghiệp) sẽ được miễn nộp lệ phí trước bạ.

2. Thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

“1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về Kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau”.

Thế nhưng, Khoản 1, Điều 168, Luật số 45/2013/QH13 (Luật Đất đai năm 2013) quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn được bố mẹ tặng cho đất trồng cây cà phê song chưa có sổ đỏ và chưa được xác nhận bởi cấp có thẩm quyền, bạn làm thủ tục cấp sổ đỏ không được áp dụng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân.

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông 

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *