Được tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp cho anh trai ruột?

Hỏi: Bố mẹ cho tôi mảnh đất nông nghiệp, đã làm thủ tục tặng cho và đứng tên hai vợ chồng. Nay tôi muốn tặng cho quyền sử dụng đất này cho anh trai ruột. Vậy xin hỏi, tôi có thể làm thủ tục tặng đất cho anh hay không? Thủ tục cụ thể ra sao?

Xin chân thành cảm ơn!

Võ Minh Thường (Ninh Thuận) 

201910290919359485248 d54b
Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, Điều 188, Luật Đất đai năm 2013. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 188, Luật Đất đai năm 2013:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1, Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất”.

Mặt khác, Khoản 3, Điều 191, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: “3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”.

Như vậy, vợ chồng ông được tặng cho quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 188, Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, do vợ chồng ông tặng cho đất trồng lúa nên anh trai bạn (người nhận tặng cho đất trồng lúa) phải là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ban hành ngày 29/9/2017 (không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên và đối tượng nghỉ mất sức lao động, đã nghỉ hưu, thôi việc hưởng trợ cấp xã hội).

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

Hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT (bổ sung tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) ban hành ngày 19/5/2014 gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng/chứng thực theo quy định;

– Đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện nơi có đất là cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất.

Thời gian giải quyết hồ sơ này là 10 ngày làm việc, không tính thời gian cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính cũng như thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Thời gian giải quyết được tăng thêm 10 ngày đối với các xã vùng xa, vùng sâu, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *