Được yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp nào?

Tôi có thắc mắc sau mong được luật sư giải đáp: Người sử dụng đất trong trường hợp nào có quyền yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Chi phí, trình tự thủ tục ra sao?

Chân thành cảm ơn!

(huy.acit@…)

cap doi so do 8f61
Trường hợp người sử dụng có quyền yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, Điều 76, Nghị định 43/2014/NĐ-CP(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 76, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp người sử dụng có quyền yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

“Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.”

Sau đây là 4 trường hợp người sử dụng đất được quyền yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  • Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của chồng hoặc vợ, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên cả vợ, chồng.
  • Giấy chứng nhận đã cấp bị hư hỏng, rách, nhòe, ố;

  • Đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất;

  • Thực hiện dồn điền đổi thửa, đo đạc xác định lại kích thước, diện tích thửa đất.

Điều 76, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 10, Điều 11, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (được bổ sung, sửa đổi bởi thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) quy định về thủ tục, trình tự cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ một bồ hồ sơ, bạn sẽ tới UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký sử dụng đất cấp huyện để nộp.

Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng cần có bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

Đồng thời, khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp phí, lệ phí theo quy định của HĐND cấp tỉnh nơi có đất. 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Hà Nội)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *