Quy định về hồ sơ, thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở

Hỏi: Tôi muốn chuyển đổi mảnh đất nông nghiệp của gia đình sang đất ở. Tuy nhiên, tôi chưa nắm rõ hồ sơ thủ tục, kinh phí chuyển đổi ra sao, rất mong được luật sư giải đáp.

Xin cảm ơn!

(lannh@…)

Trả lời:

Để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, bạn cần được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 52, Luật Đất đai năm 2013 quy định, khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, bạn cần căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt bởi có quan nhà nước và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất cả cá nhân, hộ gia đình.

chuyen doi dat nong nghiep 3783
Khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Luật Đất đai năm 2013 quy định, chỉ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép mới được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Cá nhân, hộ gia đình nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đồng thời nắm rõ các thủ tục sau đây.

Hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Khoản 1, Điều 6, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm đầy đủ các loại giấy tờ sau:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01);

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Nơi nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, bạn sẽ nộp hồ sơ tại Phòng TN&MT.

Tiếp nhận và xử lý

Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Phòng TN&MT. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc phải thông báo, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì Phòng TN&MT có trách nhiệm thực hiện những việc sau đây:

1. Thẩm định hồ sơ;

2. Xác minh thực địa và thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

3. Thông báo, hướng dẫn cá nhân, hộ gia đình nộp tiền;

4. Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử đụng đất;

5. Chỉ đạo chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

Trả kết quả

Phòng TN&MT trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu.

Thời hạn giải quyết

Theo Khoản 40, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày.

Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 45/2014/NĐ-CP nêu rõ: “Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Đặc biệt, cá nhân, hộ gia đình được chuyển mục đích sử dụng đất có khó khăn về tài chính, muốn ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Sau đó, hộ gia đình, cá nhân sẽ nợ dần trong thời hạn tối đa 5 năm (quy định tại Điều 16, Nghị định 45/2014/NĐ-CP).

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *