Sổ đỏ có được thế chấp ở nhiều ngân hàng?

Thực tế cho thấy, nhiều người có xu hướng chọn thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng khi cần gấp khoản tiền lớn. Vấn đề đặt ra là, một sổ đỏ có thể thế chấp tại nhiều ngân hàng, đảm bảo được cho nhiều khoản vay hay không?

Trước hết, khái niệm vay thế chấp sổ đỏ được hiểu như sau: Đây là hình thức sử dụng sỏ đỏ nhà, đất làm tài sản đảm bảo. Sổ này sẽ được ngân hàng giữ trong suốt quá trình vay. Thông thường, giá trị khoản vay bằng khoảng 70-80% giá trị bất động sản. Để thu hồi nợ trong trường hợp bạn không có khả năng trả nợ đúng hạn, nhà băng sẽ thanh lý nhà, đất của bạn.

Điều 324, Bộ Luật Dân sự năm 2015 có quy định về vấn đề một sổ đỏ có thể thế chấp tại nhiều ngân hàng, cụ thể như sau:

“Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

Trong trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác”.

Nếu các bên muốn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm sử dụng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện những nghĩa vụ chưa tới hạn.

the chap so do 98d2
Nếu đáp ứng được những điều kiện nhất định thì chủ sở hữu bất động sản có thể thế chấp sổ đỏ tại nhiều ngân hàng. (Ảnh minh họa)

>> Xem thêm: Cảnh báo rủi ro tiềm ẩn khi nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất

Nếu đáp ứng đủ cả 3 điều kiện dưới đây thì chủ sở hữu bất động sản có thể thế chấp sổ đỏ tại nhiều ngân hàng.

Thứ nhất, tại thời điểm thế chấp, giá trị bất động sản lớn hơn tổng số tiền vay tại các ngân hàng.

Thứ hai, tình trạng tài sản đang thế chấp cần được bên thế chấp thông báo cho ngân hàng nhận thế chấp tiếp theo.

Chẳng hạn, bạn thế chấp sổ đỏ ngôi nhà của mình tại ngân hàng X để vay vốn kinh doanh. Hiện bạn sắp hết vốn nên muốn sử dụng sổ đỏ thế chấp tại ngân hàng Y. Trong trường này, bạn cần thông báo với ngân hàng Y về tình trạng căn nhà của mình đã thế chấp tại ngân hàng X. Sau đó, để xác minh thông tin, ngân hàng Y sẽ liên hệ với ngân hàng X rồi mới xem xét, quyết định việc nhận hay không nhận thế chấp sổ đỏ.

Thứ ba, khi thực hiện thế chấp sổ đỏ với ngân hàng cần phải được lập thành văn bản.

Khi lập văn bản thế chấp sổ đỏ nhà đất, bạn cần thỏa thuận rõ ràng về việc xử lý tài sản trong trường hợp phát hiện vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Bên nhận thế chấp có thể bán đấu giá tài sản đảm bảo nếu không có thỏa thuận trước đó. 

(Theo ThanhnienViet)

http://thanhnienviet.vn/2020/02/08/1-so-do-co-duoc-the-chap-o-nhieu-ngan-hang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *