Tiêu thụ trên 9 triệu tấn xi măng trong 2 tháng đầu năm 2016

Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, sản lượng xi măng tiêu thụ trong 2 tháng năm 2016 ước đạt 9,44 triệu tấn, bằng 106% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 12,42% kế hoạch năm 2016.

Cụ thể, trong tháng 2/2016, sản phẩm xi măng tiêu thụ là 3,02 triệu tấn bằng 47% so với tháng 1/2016 và bằng 95,6% so với tháng cùng kỳ năm 2015.

ximang 27e4
Sản lượng xi măng tiêu thụ trong 2 tháng đầu năm 2016 ước đạt 9,44 triệu tấn.

Trong đó, thị trường nội địa là 2,27 triệu tấn, tức bằng 45% so với tháng liền kề trước đó và bằng 98% so với tháng 2/2015. Sản lượng xi măng xuất khẩu trong tháng 2 vừa qua ước đạt 0,75 triệu tấn, so với tháng trước đó đã tăng 7% và bằng 88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế tiêu thụ sản phẩm xi măng trong nước 2 tháng đầu năm 2016 ước đạt 7,26 triệu tấn, con số này bằng 109% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2016 ước là 2,18 triệu tấn, đạt 97% (2,18/2,25) so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *