Những chiếc ghế đa chức năng tiết kiệm không gian

Không chỉ là một chiếc ghế, một cái bàn nhỏ, khay để đồ và đồ kê chân và còn có thể kiêm nhiệm bất cứ chức năng nào mà bạn muốn. Chiếc ghế đa chứ năng này mang tên Mister T, đây sẽ là lời giải đáp cho bài toán tiết kiệm không gian trong những ngôi nhà hiện đại.

e5b6c30bf816541365c25a955aa4804b Những chiếc ghế đa chức năng tiết kiệm không gian

8f94cb26fda909b2bcd0e9df4df06109 Những chiếc ghế đa chức năng tiết kiệm không gian

48e26269c8dcf2ea8fc6aa5a082dff98 Những chiếc ghế đa chức năng tiết kiệm không gian

136666550ab578e8f6e86ce153edcf91 Những chiếc ghế đa chức năng tiết kiệm không gian

c39ef3dac22e616dd00949f554f6786f Những chiếc ghế đa chức năng tiết kiệm không gian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *